نویسنده = وجیه السادات مرتضوی
ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 21-35

فاطمه سادات سیدان؛ محمدحسین فتحی؛ حسین ادریس؛ علی دوست محمدی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ فرزانه شیرانی


رفتارخوردگی آمالگام دندانی در آزمونهای آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 1، تیر 1373، صفحه 45-55

محمدحسین فتحی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ محمدعلی گلعذاروکاظم خسروی


تحت نظارت وف ایرانی