نویسنده = محمد حسین فتحی
ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت نانوساختار

دوره 30، شماره 2، دی 1390، صفحه 1-12

محمد حسین فتحی؛ آرش حنیفی؛ سید ایمان روحانی اصفهانی


نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی

دوره 20، شماره 1، تیر 1380، صفحه 189-205

محمد حسین فتحی؛ قادر فیضی؛ غلامرضا جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ احمدساعتچی ووجیهه السادات مرتضوی؛ A. Saatchi and V. Mortazavi


تحت نظارت وف ایرانی