نویسنده = حمید رضا صالحی
ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت کربن/فنولیک با استفاده از روش پیرولیز پلیمر و تقویت آن با نانوذرات اکسید فلزی

دوره 32، شماره 1، تیر 1392، صفحه 39-53

حمید رضا صالحی؛ ستار سلامی؛ مرتضی عطاریان؛ امید اوژدل نیا


بررسی رفتار گرمایی، مکانیکی و کربونیزه شدن رزین فنولیک دمابالا

دوره 30، شماره 2، دی 1390، صفحه 69-81

حمید رضا صالحی؛ سید محمد رضا خلیلی


تحت نظارت وف ایرانی