نویسنده = مسعود عطاپور
جوشکاری فولاد زنگ ‌نزن سوپر دو فازی S32750 UNSبه‌روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 97-120

10.18869/acadpub.jame.36.1.97

محمد اهل سرمدی؛ مرتضی شمعانیان؛ حسین ادریس؛ مسعود عطاپور؛ امیر بهجت؛ محمد علی مهتدی بناب؛ جرزی اسپونار


تأثیر اندازه دانه بر رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304 ال

دوره 34، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 61-72

10.18869/acadpub.jame.34.4.61

مسعود عطاپور؛ محمد مهدی دانا؛ فخرالدین اشرفی‌زاده


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی