نویسنده = سید ابراهیم موسوی قهفرخی
تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-55

10.47176/jame.38.3.15672

نازنین علیرضایی ورنوسفادرانی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ مرتضی زرگر شوشتری


تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 67-80

10.18869/acadpub.jame.36.2.67

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ فروزان بازدار؛ ایرج کاظمی نژاد


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی