نویسنده = عباسعلی اقایی
لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 91-104

10.29252/jame.38.2.91

مهرداد منیعی؛ اکبر اسحاقی؛ عباسعلی اقایی


لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-112

10.29252/jame.37.4.101

مجتبی حاج‌فرج‌زاده؛ اکبر اسحاقی؛ عباسعلی آقائی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی