نویسنده = حسام فلاح‌آرانی
تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم

دوره 41، شماره 2، آبان 1401، صفحه 17-36

علی مهدیخانی؛ حسام فلاح‌آرانی؛ فاطمه دبیر؛ عارف قنبری


بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-14

10.47176/jame.40.4.22142

حسام فلاح آرانی؛ نسترن ریاحی نوری؛ سعید باغشاهی؛ آرمان صدقی؛ فاطمه شهباز طهرانی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی