نویسنده = حسام فلاح‌آرانی
بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-14

10.47176/jame.40.4.22142

حسام فلاح آرانی؛ نسترن ریاحی نوری؛ سعید باغشاهی؛ آرمان صدقی؛ فاطمه شهباز طهرانی


تحت نظارت وف ایرانی