کلیدواژه‌ها = سیمان گلاس آینومر
بررسی مقایسه‌ای تأثیر افزودن نانوذرات دیوپسید و سیلیکا سولفوریک اسید بر خواص مکانیکی سیمان‌های گلاس آینومر

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-144

10.18869/acadpub.jame.35.2.131

مائده رضازاده؛ محمد رضا سائری؛ فرهنگ تیرگیر مال‌خلیفه؛ علی دوست محمدی


ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 21-35

فاطمه سادات سیدان؛ محمدحسین فتحی؛ حسین ادریس؛ علی دوست محمدی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ فرزانه شیرانی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی