کلیدواژه‌ها = زبری سطح
تأثیر لایه پلاتین و روش آلومینایزینگ بر زبری سطح سوپرآلیاژ پوشش داده شده توسط پلاتین- آلومیناید

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-53

10.29252/jame.38.2.35

محمد مهدی برجسته؛ کریم زنگنه مدار؛ سید مهدی عباسی؛ کوروش شیروانی


تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 31-45

10.18869/acadpub.jame.35.2.31

سمیرا ریاحی؛ بهزاد نیرومند؛ بهزاد نیرومند


تحت نظارت وف ایرانی