کلیدواژه‌ها = فولاد زنگ‌نزن L316
بررسی افزودن متیونین بر خوردگی فولاد L316 تولیدشده به روش SLM در محیط اسیدسولفوریک

دوره 41، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 19-35

10.47176/jame.41.1.23391

محمدحسین رضوانی؛ مهدی یگانه؛ سیدمحمد لاری بقال


ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-12

10.29252/jame.37.3.1

شیما توکلی دهقی؛ مهشید خرازیها؛ سرور درویشی؛ شروین نعمتی؛ مهشید خرازیها


تحت نظارت وف ایرانی