کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن 304 در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 27، شماره 1، تیر 1387، صفحه 135-141

تقی شهرابی‌فراهانی؛ وحید بایگی و سیداحمد لاجوردی


مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 20، شماره 2، فروردین 1380، صفحه 107-124

سید محسن حائری؛ ناصر ساداتی و رضا مهین روستا


تحت نظارت وف ایرانی