کلیدواژه‌ها = نانوکریستال
ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-90

10.29252/jame.38.2.83

اعظم جعفری؛ سیامک خادمی؛ مجید فرهمندجو؛ احمد درودی؛ رضا رسولی


تحت نظارت وف ایرانی