موضوعات = استخراج مواد
بررسی تأثیر فرایندهای آسیاکاری و گرمایش روی تغییرات فازی یک نوع بوکسیت ایرانی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 61-76

10.47176/jame.42.4.1042

حسین حدادی؛ نادر ستوده؛ عباس محصل؛ راضیه حیاتی


سنتز ریزدانه‌های مزوفاز کربنی از قیرنرم و قطران زغال‌سنگ به روش کربنیزاسیون فاز مایع

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 75-90

10.47176/jame.41.4.24501

مهدی سبحانی؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ حجت‌الله منصوری؛ مهدی نادری؛ احسان محمد شریفی؛ علیرضا نصر اصفهانی


تحت نظارت وف ایرانی