دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رفتار خوردگی فولاد کربنی و فولاد زنگ نزن 316 در محلولaMDEA مورد استفاده در فرایند جذب/دفع دی اکسید کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

فرشته عادل مهربان؛ رویا سعیدی؛ محسن مرادمند؛ محمد ژیانی؛ کیوان رئیسی


تحت نظارت وف ایرانی