آنالیز دینامیکی شمعهای منفرد تحت اثر بارهای محوری


عنوان مقاله [English]

Dynamic Analysis of Single Piles Under Vertical Loads

نویسنده [English]

  • A. M. Kaynia

تحت نظارت وف ایرانی