تعیین تحلیلی عدد نوسلت در دهانه ورودی مجاری


عنوان مقاله [English]

Analytical Determination of the Nusselt Number in the Entrance Region

نویسندگان [English]

  • S. Mortazavi
  • A. A. Rostami

تحت نظارت وف ایرانی