بررسی تحول ژئوشیمیائی رسوبات کربنات زفره


عنوان مقاله [English]

A Study of Geochemical Evolution of Carbonate Sediments in Zefreh Area

نویسنده [English]

  • M. Alimardani

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی