کاربرد مدل ریاضی در تخمین ذخیره آب قنوات


عنوان مقاله [English]

A Mathematical Model for the Estimation of Ghanats Water Storages.

نویسندگان [English]

  • H. Ahmadi
  • Rahim Zolanwar

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی