یک الگوریتم جدید رمزنگار سریع داده ها

نویسندگان

چکیده

اگرچه الگوریتم رمزنگار قالبی DES طی سالهای اخیر در زمرۀ قویترین رمزنگارهای موجود دنیا محسوب می شده است، اما نقاط ضعف عمدۀ آن نیز مورد توجه بوده و پیشنهاداتی برای رفع کردن آنها مطرح شده است. دو عیب مهم الگوریتم DES که روزنه های امیدی را برای شکستن آن گشوده اند، عبارتند از: سادگی بیش از اندازۀ ساختار تولید کلیدهای فرعی که باعث سهولت و سرعت در جستجوی فضای کلید می شود و نیز وجود خواص نامطلوب در جعبه های جانشینی (Si) که بعضاً ویژگیهای آماری خوبی را ارائه نمی دهند و دریچه هایی را برای حمله به سیستم و شکستن آن می گشایند.1 در این مقاله با الهام از مزایای بارز الگوریتم DES، الگوریتم جدیدی ارائه می شود که در آن در ساختار تولید کلیدهای فرعی تجدید نظر کلّی و جدّی به عمل آمده است. همچنین در آن، امکان استفاده از کلیدهایی با طول متغیّر فراهم شده است، به طوری که حملۀ جستجوی فضای کلید ناموفق می نماید. اشاره ای نیز به نحوۀ انتخاب جعبه های Si قویتر خواهیم کرد و در پایان پیشنهاداتی برای بالا بردن سرعت عمل این رمزنگار مطرح خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

A New Fast Data Encryption Algorithm (FDE)

نویسندگان [English]

  • M. R. Aref
  • F. Hendesi
  • M. Omoomi

تحت نظارت وف ایرانی