مقاله کوتاه: تکنولوژی احیای مستقیم کانه های آهن به روشی نو

نویسنده

چکیده

برای احیای مستقیم کانه های آهن ده ها روش هریک با ویژگی منحصر بخود وجود دارد. متداولترین روش تجاری براساس مصرف گاز طبیعی، روش میدرکس است که در تمام جهان به طور گسترده ای در صنعت مورد بهره برداری قرار گرفته است. روش نوین اچ. وای. ال سه از جهاتی با روش میدرکس شباهت و از دیدگاههایی نسبت بدان برتری دارد، ولی به دلایل فنی درجۀ فلزی آهن اسفنجی تولید شده در این روش پائین است. روش پیشنهادی احیای مستقیم کانه های آهن طوری طراحی شده است که نه تنها مزیتهای هر دو روش را داراست بلکه درجۀ فلزی آهن اسفنجی آن نیز بالاتر است.

عنوان مقاله [English]

Short Article: Technology of Direct Reduction of Iron Ores، a New

نویسنده [English]

  • N. Tohidi

تحت نظارت وف ایرانی