الگوریتمی برای تحلیل محافظ تونلها به روش اجزاء محدود بر اساس نظریه وینکلر

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر، روشهای متنوعی برای تحلیل و طرح محافظ تونلها ارائه شده است. این روشها عمدتاً به تونلهای با مقطع دایره ای و توزیع فشار هیدرواستاتیک اختصاص داشته ندرتاً برای مقاطع و فشارهای متنوع به کار می روند. در این مقاله یک روش بررسی مشابه اما با سهولت در کاربرد و با دقت کافی ارائه شده است. در این روش بر اساس نظریه وینکلر، رفتار محیط پیوسته طبیعی که تونل در آن حفر شده است توسط میله (فنر)های الاستیک منفرد تکیه گاهی مدل شده و مسأله در حالت کرنش مستوی حل می-شود. در این تحلیل، بررسی چگونگی رفتار متقابل زمین و سازه و تأثیر وجود اصطکاک بین زمین و سازه امکان پذیر است. از مزایای این روش، امکان کاربرد آن برای تحلیل تونلها با مقاطع مختلف (از نظر شکل، ضخامت و جنس محافظ) و در شرایط متنوع از نظر فشار وارده و ژئوتکنیک محل است. برای کاربرد صحیح و سریع این روش یک الگوریتم نسبتاً کامل ارائه و نتایج محاسباتی الگوریتم بکار رفته در این تحقیق با نتایج کارهای محاسباتی موجود در این زمینه مقایسه می شود. سرانجام، با حل یک مسأله نمونه، چگونگی کاربرد این روش در تحلیل محافظ تونلها نشان داده می شود.

عنوان مقاله [English]

An Algorithm for Finite Element Analysis of Tunnel Supports Based on the Winkler’s Theory

نویسندگان [English]

  • M.E. Eslimi
  • M.M. Saadatpour
  • M. Vafaeian

تحت نظارت وف ایرانی