بررسی ترمودینامیکی کاربردمبردهای مختلف در یخچالهای خانگی

نویسنده

چکیده

با مطرح شدن مسائل زیست محیطی مانند نابود شدن لایۀ اوزن و افزایش اثر گلخانه ای و معلوم شدن نقش مخرب اکثر مبردهای پرمصرف کنونی، تلاشهای گسترده ای در یافتن جانشینهایی برای این گونه مبردها انجام می شود. در این مقاله اثر نوع سیال مبرد (خالص و مخلوط) بر عملکرد ترمودینامیکی یک سیکل تبرید مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک سیکل یخچال که بر مبنای 12R طراحی شده، شبیه سازی شده است. نتایج نشان داده است که مبرد خالص a134R و مخلوط b142R/32R می توانند جانشینهای مناسبی برای 12R باشند.

عنوان مقاله [English]

Thermodynamic Analysis of Refrigerators Using Different Refrigerants

نویسنده [English]

  • S. Talebi and A.A. Rostami
چکیده [English]

Refrigerants that are used in refrigeration systems, cause environmental difficulties such as depletion of ozone layer and greenhouse effect. Thus, we must find substitutes for such refrigerants, in this paper, the effect of refrigerant on the thermodynamics performance of refrigeration cycles are studied. To do this, a refrigerator that has designed for R12, is simulated. Results show that pure refrigerant R134a and mixture R32/R132b are convenient substitutes for R12.

تحت نظارت وف ایرانی