ارائه یک الگوریتم جدید برای رله های دیجیتال دیستانس

نویسنده

چکیده

رله های دیجیتال دیستانس بطور وسیعی در حفاظت خطوط انتقال انرژی استفاده می شوند. این رله ها با دریافت اطلاعات ولتاژ و جریان خط به محاسبۀ امپدانس می پردازند. سیگنالهای ولتاژ و جریان، دو مؤلفه پایدار و گذرا دارند که مؤلفۀ گذاری آن شامل امواج سیار و مؤلفه نمایی است. برای کاهش اثر مؤلفه های گذرا بر محاسبۀ امپدانس رله، الگوریتم تعقیب در این مقاله پیشنهاد شده است. الگوریتم تعقیب توسط حداقل کردن تابعی معیار مناسب حاصل می شود. سرعت تصمیم گیری رله با این الگوریتم افزایش می یابد، زیرا در این روش فیلتر مجزا برای پالایش امواج ولتاژ و جریان خط مورد نیاز نیست. بعبارتی دیگر این الگوریتم ضمن محاسبه امپدانس، مؤلفه های گذرا را کاهش می دهد و امپدانس را بر اساس مؤلفۀ پایدار امواج محاسبه می کند.

عنوان مقاله [English]

A Novel Algorithm for Digital Distance Relaying

نویسنده [English]

  • F.Ghassemi and R.safari
چکیده [English]

Distance relays are used to protect EHV and HV Transmission lines. Over the past decades many algorithms have emerged for digital distance relays. These are based on the calculation of the transmission line impedance from the relaying to fault points. In this paper a novel method for digital distance relaying is proposed. In the method the tracking procedure is implemented. The method uses the calculus of variations for optimization of functionals. The method tracks the fundamental component of the waveforms and at the same time calculates the fault loop impedance. This eliminates the need for a pre-algorithm filtering which in turn improves the speed of the relay. Comparison with other algorithms has shown that the proposed method has a faster response and improved accuracy, in particular when a long line is considered.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی