کنترل سرعت یک ماشین درایو سنکرون سه فازی جریان اجباری بر پایه یک روش ساده

نویسنده

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای کنترل سرعت ماشین درایوهای سنکرون سه فاز جریان اجباری پیشنهاد می شود . این روش متکی بر یک زاویه حاشیه امنیت کموتاسیون1 تقریباً ثابت در پل تایریستوری خروجی درایو و نیز جبران سازی عکس العمل مغناطیسی استاتور است . فرایند کموتاسیون در مبدل خروجی این ماشین درایو توسط نیروهای محرکه القایی روتور در سیم پیچهای استاتور به اجرا در می آید . نتایج شبیه سازی رایانه ای به دست آمده برای یک درایو سنکرون سه فاز جریان اجباری نشان می دهد که روش پیشنهادی در این مقاله در مقایسه با سایر روشهای کنترل سرعت منتشر شده برای این دسته درایوها از نظر پیاده سازی ساده تر و دارای رفتار دینامیکی پایدارتر و مقاومتر است . همچنین با اجرای این روش ، راندمان و ضریب توان بیشتری برای ماشین سنکرون قابل حصول است . به علاوه در این مقاله اثرات سیم پیچهای میرا کننده روتور نیز بر روی رفتار ماشین درایو نیز مورد بحث قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Speed Control of A Three Phase Current Forced Synchronous Machine Drive Based on A Simple Method

نویسنده [English]

  • J. Soltani and S. Sadr Arhami
چکیده [English]

In this paper, a new method is proposed for the speed control of a three-phase current forced synchronous machine drive. This metohd is based on the use of an approximate constant commutation safety margin angle in the output thyristor bridge of the drive system as well as on the compenastion of stator magnetization reaction. The commutation process in the output converter of the machine drive is naturally performed by means of the rotor induced emfs in the stator winding. In comparsion with other speed control methods reported for these types of drives, this method is more stable and robust. In additon, higher efficency and power factor can be achieved for the synchronous machine drive through this method. The impacts of rotor damper windings on the drive system performance are also explained in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simple Method
  • Speed Control
  • Synchronoues Machine
  • Current Forced

تحت نظارت وف ایرانی