شبیه سازی انواع نوسانات جهشی هادیهای منفرد و برآورد حداکثر دامنه آنها

نویسنده

چکیده

خطوط انتقال نیرو به علت عوامل مختلفی که عمدتا الکتریکی و مکانیکی اند، تحت تأثیر قرار دارند. این عوامل می‌توانند باعث بروز اشکال در کار خطوط، اختلال در شبکه و حتی خروج خط شوند. در طراحی خطوط انتقال، همواره پس از انتخاب هادی مناسب و محاسبه فواصل فازی به لحاظ خصوصیات الکتریکی، آنها را از نظر مکانیکی هم مورد ارزیابی قرار می‌دهند. یکی از پارامترهای مهم مکانیکی در طراحی خط به عنوان عامل اصلی در تعیین فواصل فازی، نوسانات خط است. وزش بادهای تند یا ریزش یخ از روی هادیها یا وجود همزمان یخ و باد، ممکن است باعث بروز نوسانات گوناگون در هادی بشود. این نوسانات به سه دسته، موجی1، جهشی2، افقی3 (تاب خوردن) تقسیم بندی می‌شوند. نوسان موجی دارای فرکانس بالا (5 تا 100 هرتز) و دامنه‌ای کم (در حدود چند سانتی متر)، نوسان جهشی دارای فرکانس کم (1/0 تا 3/0 هرتز) و دامنه‌ای بالا (تا فلش اسپن) است. در ضمن نوسان افقی، به تاب خوردن هادی اطلاق می‌شود. در این مقاله، معادلات دیفرانسیل حاکم بر حرکت هادی، بر اساس مدل جرم متمرکز سطح مقطع هادی استخراج و از آنها برای شبیه سازی انواع نوسانات جهشی استفاده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان میزان دامنه نوسان جهشی را در هر شرایط محیطی براورد کرد. واژگان کلیدی: گالوپینگ- خطوط انتقال هوایی – هادیهای منفرد- مدلسازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Single Conductors Galloping Oscillations and Estimation of their Maximum Amplitudes

نویسنده [English]

  • A. Gholami and M. Mirzai
چکیده [English]

Overhead transmission lines are influenced by different factors which are mostly electrical and mechanical. These factors can cause problems for lines, distortions in network and outage of line. In designing transmission lines mechanical properties are evaluated after selecting a suitable conductor and clearance with regard to electrical properties. In lines designing, an important mechanical parameter for estimating of phase distance is oscillations. Strong wind or ice fall from conductor surfaces or simultaneous presence of ice and wind may cause different oscillations. These oscillations are classified to aeoliane, galloping, and swing. Aeoliane is of high frequency (5-100Hz) and low amplitude (about a few centimeters), galloping is of low frequency (0.1 to 0.3Hz) and high amplitude (about of span sagging), also swing is of horizontal oscillation. In this paper, the mechanism of conductor galloping oscillation and its different types are described. Also these oscillations are simulated on the typical span by personal computer. Keywords: Galloping, Overhead transmission lines, Single conductors, Modeling

کلیدواژه‌ها [English]

  • Galloping
  • Overhead transmission lines
  • Single conductors
  • modeling

تحت نظارت وف ایرانی