موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی

نویسندگان

چکیده

اسکلتهای الگوریتمی1 به‌عنوان شیـوه‌ای برای برنامه نویسی موازی درسالهـای اخیرمورد توجه محققان قرارگرفته است. با استفاده ازاین شیوه ، برنامه نویس می تواند با بهره‌گیری از یک سری الگوهای پیش ساخته، الگوریتم خود را پیاده سازی کند. دراین مقاله مجموعه‌ای از الگوهای پیش ساخته با الهام از این شیوه برای پیاده سازی الگوریتمهای ژنتیکی موازی طراحی شده است . برای هریک از الگو های پیشنهادی، مدل کارایی2 محاسبه شده است. برنامه نویس با استفاده از این مدل ، قادر به مقایسه الگوها وانتخاب بهترین الگو برای کاربرد مورد نظرش است. ضمناً برنامه نویس می‌تواند در هر الگو توپولوژی مجازی پردازشها را تعیین کند. این عمل ضمن افزایش کارایی الگو، کار جدیدی در تحقیقات اسکلتهای الگوریتمی است. از دیگر دستاوردهای این تحقیق قابلیت ترکیب الگوهاست که تنها در معدودی از تحقیقات قبلی دیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parallel Genetic Algorithm Using Algorithmic Skeleton

نویسندگان [English]

  • H. Deldari
  • T. Ghafarian
چکیده [English]

Algorithmic skeleton has received attention as an efficient method of parallel programming in recent years. Using the method, the programmer can implement parallel programs easily. In this study, a set of efficient algorithmic skeletons is introduced for use in implementing parallel genetic algorithm (PGA).A performance modelis derived for each skeleton that makes the comparison of skeletons possible in order to select the best one for the application. The performance of the selected skeleton can be increased by specifying the virtual topology required by the appliation.This is a novel approach with no precedent. Nesting of skeletons used hereis another novelty of the study which has been employed only in few previous studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algorithmic Skeleton
  • Parallel Genetic Algorithm
  • Performance Model
  • Virtual Topology
  • Migration

تحت نظارت وف ایرانی