رفتار غیر خطی قابهای با سیستم مهاربند زانویی تحت تأثیر زلزره


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Analysis of Knee-braced Frames under Earthquake Loadings

نویسنده [English]

  • F. Daneshjoo and J. R. Asgari

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear response
  • Knee-barced frame
  • Earthquake

تحت نظارت وف ایرانی