شبیه سازی عددی سه بعدی محفظه احتراق توربین گاز

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر، گزارشی از حل عددی یک نوع محفظه احتراق توربین گاز، برای بررسی اثرتغییر هندسه محفظه‌ است. سعی شده اثـرات این تغییر در پارامترهای اساسی محفظه مورد توجه قرار گیرد. برای نیل به این هدف هر دو شکل اولیه و تغییر یافته محفظه احتراق به‌وسیله یک مدلسازی عددی سه بعدی شبیه سازی ونتایج آنها با یکدیگر مقایسه و در نهایت موجه یا ناموجه بودن آن تغییر بررسی شده است. برای مدلسازی اغتشاشات از مدل 1 و برای محاسبه نرخ واکنش از مدل اتلاف گردابی استفاده شده است. اثر تشعشع با حل یک معادله انتقال به طور مجزا در نظر گرفته شده است. مدل DO برای به دست آوردن شدت تشعشع به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

3-D Numerical Simulation of Gas Turbine Combustor

نویسنده [English]

  • A. Saboonchi and S. Kheradmand
چکیده [English]

This paper presents a numerical solution for a changing combustor geometry. The effects of the geometric change on the main parameters of the chamber are considered. For this purpose the original geometry and the new one are simulated numerically by a 3-D CFD code and the results are compared. Finally, comments are presented regarding this change. A model is used for turbulence modeling and an eddy dissipation model for reaction. Effect of thermal radiation is considered through solving an extra transport equation. The DO model is used to obtain radiation intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial combustion chamber
  • Swirling flow
  • Radiation
  • Diffusion flame
  • Turbulent flow

تحت نظارت وف ایرانی