بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک

نویسندگان

چکیده

با پیشرفت سیستمهای رادار روشهای متنوعی برای پردازش سیگنال وآشکارسازی در رادارها پدید آمده است. برخی از روشهای نوین پردازش سیگنال رادار از تبدیلهای زمان- فرکانس، به ویژه تبدیل موجک که یک تبدیل خطی زمان- فرکانس است، استفاده می‌کنند. از مهمترین کاربردهای تبدیل موجک در پردازش سیگنال، حذف تداخل از سیگنال دریافتی است. در روشهای مرسوم آشکارسازی، ابتدا تداخل حذف شده و سپس از یک آشکارساز ساده استفاده می‌شود. ما نیز با استفاده از روشهای مبتنی بر تبدیل موجک تداخل را حذف کرده، آن گاه آشکارساز ساده‌ای مانند آشکارساز انرژی به کار می‌بریم. هدف ما در این مقاله آن است که نشان دهیم در موارد عملی و رایج که عملکرد فیلتر منطبق یا فیلترهای شبه منطبق کاهش می‌یابند پردازش‌های مبتنی بر تبدیل موجک کارامدتر ند. همچنین بهبود عملکرد آشکارساز انرژی برای اهداف با سرعت شعاعی کم یا نزدیک سرعت کور در مواردی‌که به جای فیلتر MTI از نویززدائی بر پایه تبدیل موجک استفاده شود از دیگر دستاوردهای این تحقیق است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Improvement of Radar Target Detection by Wavelet-based Denoising Methods

نویسندگان [English]

  • H. Saeedi
  • M. Modarres-Hashemi and S. Sadri
چکیده [English]

With progress in radar systems, a number of methods have been developed for signal processing and detection in radars. A number of modern radar signal processing methods use time-frequency transforms, especially the wavelet transform (WT) which is a well-known linear transform. The interference canceling is one of the most important applications of the wavelet transform. In Ad-hoc detection methods, the interference is firstly canceled and then a simple detector, like an energy detector, is used. Therefore, we have used wavelet-based approaches to cancel the interference and then an energy detector has been employed. In this paper, it is shown that in practical cases where the performance of matched filter or near-matched filter is degraded, wavelet-based methods are more efficient. Also, we have shown that for cases where targets with slow radial velocity or one close to blind velocity are removed by the MTI filter, wavelet-based denoising has a better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radar
  • detection
  • Energy detector
  • Wavelet transform
  • Block thresholding
  • Minimax thresholding

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی