اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران)

نویسندگان

چکیده

بارندگی یکی از متغیرهای اقلیمی است که به عنوان محرک چرخه هیدرولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است. اصولا در مطالعات براورد و پیش بینی سیلاب در حوزه های متوسط و بزرگ و یا مطالعات آلودگی، علاوه بر تغییرات زمانی بارندگی، نیاز به بررسی تغییرات مکانی آن نیز هست. براورد تغییرات مکانی بارندگی روزانه بدون توجه به مقایسه و انتخاب روشهای مناسب، می‌تواند از عوامل مهم ایجاد خطا در تعیین ورودی مدلهای بارش-رواناب باشد. میانیابی از جمله روشهای تعیین توزیع مکانی بارندگی است. دراین تحقیق، چند روش میانیابی برای براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه جنوب غرب ایران مورد توجه قرار گرفت. برای مقایسه و ارزیابی روشها، از تکنیک اعتبار سنجی تقاطعی (CV) 1 استفاده شد. ارزیابی روشهای مختلف برای براورد بارندگی روزانه نشان داد که روش TPSS2 با توان 2 در دو تراکم متفاوت ایستگاههای بارندگی مناسب است. به طور کلی، تقسیم منطقه دقت میانیابی را افزایش می‌دهد که این افزایش دقت در روش منطقه بندی خوشه‌ای بیشتر از منطقه بندی بر اساس مرز حوزه‌های آبخیز دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Station Density and Regional Division on Spatial Distribution of Daily Rainfall

نویسندگان [English]

  • B. Saghafian
  • S. Rahimi Bandarabadi
  • H. Taheri Shahraeeni and J. Ghayoomian
چکیده [English]

Rainfall is one of the most important climatic variables in the hydrology cycle. In flood estimation as well as environmental pollution studies in medium to large watersheds not only mus temporal pattern of rainfall t be known, but also the knowledge of its spatial distribution is required. Estimation of daily rainfall distribution without comparison and selection of suitable methods may lead to errors in input parameters of rainfall – runoff models. Interpolation methods are among the techniques for estimating spatial distribution of rainfall. In this study, Thin Plate Smoothing Splines (TPSS), Weighted Moving Average (WMA) and Kriging are applied to estimate spatial daily rainfall in the southwest of Iran. Cross validation technique is used for comparison and evaluation of the methods. The results of analysis with two different station density showed that the TPSS method with power of 2 is the most accurate method in estimating daily rainfall. Zoning of the region also increased the interpolation accuracy. Generally speaking, division of the region based on cluster analysis improves accuracy compared with division by inter basin boundaries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • Station Density
  • Interpolation
  • Geostatistics
  • Daily Rainfall
  • Cross Validation
  • Iran

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی