بررسی رفتار تیرهای لانه زنبوری مدفون در بتن

نویسنده

چکیده

به علت استفاده گسترده از سقفهای تیرچه و بلوک و همچنین به علت مسائل اقتصادی و عدم وجود تنوع کافی در نیمرخهای نورد شده، کاربرد تیرهای لانه زنبوری در ساختمانهای با اسکلت فلزی رواج زیادی یافته است . این تیرها در هنگام بتن‌ریزی به صورت اجتناب ناپذیر در بتن مدفون می‌شوند که باعث ایجاد اثرات کمکی قابل ملاحظه از جمله حذف اثرات لنگر ثانویه، افزایش ظرفیت باربری و بهبود رفتار آنها در خمش و برش می‌شود. به علت عدم انجام تحقیقات کافی بر روی تیرهای لانه زنبوری مدفون در بتن، از میان روشهای مختلف طراحی این تیرها، نمی‌توان روش اقتصادی و مناسبی را توصیه کرد. لذا در این تحقیق ابتدا پنج روش مختلف طراحی ذکر می‌شود. یکی از روشهای اشاره شده روش پلاستیک است که در مورد آن توضیح کامل داده شده و معادلات مربوط به آن ارائه می‌شود. سپس نتایج حاصل از انجام آزمایش بر روی هشت نمونه تیر لانه‌زنبوری مدفون در بتن ذکر شده و نتایج حاصله از آنها با روشهای مختلف نظری مقایسه و ضریب اطمینان هر روش و نیز روش اقتصادی برای طراحی این تیرها ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavior of Castellated I Beams Encased in Concrete

نویسنده [English]

  • A. M. Momeni
چکیده [English]

Five methods are introduced for design of castellated I beams encased in concrete. One of the methods, plastic analysis, is thoroughly explained and the relevant equations are developed. Eight castellated I beams encased in concrete are made and tested. The theoretical design methods are all compared with the test results and the safety factor for each method is calculated. The results show that the plastic method of analysis and design is the most economical, which also gives a reasonable safety factor against beam failure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Castellated beam
  • Encased in concrete
  • Safety Factor
  • Beam failure
  • Plastic analysis

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی