اثرات فرکانس تقلیل‌یافته بر عملکرد آیرودینامیکی ناپایای مقطع پره توربین باد

نویسندگان

چکیده

پره های توربین باد، مهمترین جزء تولید توان آنها هستند. در این بررسی یک مقطع از پره توربین برق-بادی 660 کیلووات در حال نصب در ایران، در تونل باد مورد آزمایش قرار گرفته است. علاوه بر آزمایشهای استاتیکی، آزمایشها در شرایط ناپایا که شامل بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته شده، اثرات زاویه حمله شروع، و دامنه های مختلف است، نیز انجام گرفت. نتایج اولیه آزمایشات دینامیکی، نشان دهنده تاثیر قابل ملاحظه فرکانس تقلیل یافته روی ضرایب نیروهای آیرودینامیکی است. همچنین، زمانی که عملکرد توربین نزدیک وواماندگی است، افزایش فرکانس تقلیل یافته، علاوه بر افزایش ضریب برآ و پسای بیشینه، در به تعویق انداختن زاویه واماندگی نیز، موثر است. به علاوه، نیروی برآی حاصله در هنگام افزایش زاویه حمله با نیروی برآی متناظر در زمان کاهش زاویه حمله، کاملا متفاوت است. این تفاوت، باعث ایجاد حلقه هیسترزیس می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Reduced Frequency on the Unsteady Aerodynamic Performance of a Wind Turbine Blade Section

نویسندگان [English]

  • M. R. Soltani
  • M. Seddighi
  • and A. Bakhshalipour
چکیده [English]

The blades of wind turbines are the most important parts in producing power output. In this study, a section of a 660 KW wind turbine blade will be installed in Iran in near future was tested in a wind tunnel. In addition to steady tests, various unsteady tests including the effects of reduced frequency, mean angle of attack, and amplitudes were carried out. The preliminary results show strong effects of reduced frequency on the aerodynamic coefficients of the airfoil. Moreover, increasing the reduced frequency delays dynamic stall angle of attack but increases lift and drag coefficients compared to the static results. Further, the values of the aerodynamic coefficients in the upstroke motion (increasing angle of attack) are different from their corresponding values in the downstroke (decreasing angle of attack). These differences create a hysteresis loop where its width and shape are strong functions of reduced frequency, mean angle of attack, and amplitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reduced frequency
  • Wind turbine
  • Unsteady flow
  • Dynamic stall
  • hysteresis loop

تحت نظارت وف ایرانی