کنترل کشش نخ در بوبین پیچی با استفاده از روش کنترل صنعتی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق کنترل میزان کشیدگی نخ در فرایند بوبین پیچی، توسط یک حلقه کنترل است. بدین منظور از سیستم کنترل صنعتی حلقه بسته فید بک دار تناسبی استفاده شده است. حسگر اندازه گیرنده کشیدگی نخ (سلول بار) کشش وارده به نخ را اندازه-گیری کرده و این میزان در واحد کنترل کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پالس لازم برای کنترل کشیدگی به واحد کار انداز ارسال می شود. این واحد بر حسب نیاز، اقدام به تنظیم میزان کشیدگی کرده در نتیجه کشیدگی نخ باز شده از ماسوره (که در حالت عادی از ابتدا تا انتها به تدریج زیاد می شود) به طور مداوم اندازه گیری و در یک محدوده کنترلی به طور مناسب و یکنواخت اصلاح و تنظیم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Yarn Tension along Cone Winding using a Controlling Loop

نویسندگان [English]

  • M. Sheikhzadeh
  • K. Matin
  • M. G. Tafreshi
چکیده [English]

The aim of this research is to design a controlling loop that eliminates the irregularities in yarn tension during the winding process. In order to achieve this, we employed a relative feedback industrial control system. The yarn tension sensor measures the tension. Its output is analyzed in the automatic controlling unit. This unit adjusts the tension level according to feedback signals, thus adjusting the yarn tension to the desired value. The yarn package wound using this system will additionally experience the least yarn tension variations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tension control
  • Random winding
  • Step motor

تحت نظارت وف ایرانی