بررسی‌‌ عملکرد دیوارهای‌حایل متکی برشیب ‌(مایل) درمقابل بارهای استاتیکی ولرزه‌ای


عنوان مقاله [English]

Investigation of Inclined Retaining Walls (Located on Slopes) Performance against Static and Earthquake Loads

نویسندگان [English]

  • A. Eslami
  • H. Modaraei
  • and H. Ahmadi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instability of slopes, Vertical &
  • inclined retaining walls, Static earth pressure, Earthquake, Stabiliy control

تحت نظارت وف ایرانی