بررسی رفتار بتن‌های حاوی لاستیک تحت بارگذاری فشار تک‌محوری


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Behavior of Rubberized Concrete under Uniaxial Compressive Test

نویسندگان [English]

  • M. Dehestani
  • Ali R. Khaloo
  • and P. Rahmatabadi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rubber concrete
  • Mechanical behavior
  • Stress-Strain
  • Environment

تحت نظارت وف ایرانی