تاثیر انتخاب معیار شکست در تحلیل تنش و کرنش رویه‌های آسفالتی در مناطق گرمسیر

نویسنده

چکیده

بررسی طرحهای ضخامت روسازی بیانگر این است در اکثر روشهای طرح ضخامت روسازی دو نوع معیار شکست را ملاک ارزیابی قرار می‌دهند. این دو معیار عبارت‌اند از کرنش کششی زیر لایه آسفالتی که موجب ترک می‌شود و کرنش فشاری قائم روی بستر که موجب نشست می‌شود. در این تحقیق پس از تعریف عاملهای مختلف موثر بر طرح ضخامت، بیش از 216 حالت روسازی معرفی شده ‌است و سازه ها توسط برنامه فلکس پاس1 تحلیل شده‌اند و سپس با انتخاب هریک از معیارهای گفته شده مورد تحلیل قرار گرفته‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Failure Criteria on Stress and Strain Analysis of Asphalt Pavement in Tropical Areas

نویسنده [English]

  • S.A. Tabatabaei
چکیده [English]

A review of pavement thickness designs shows that two kinds of failure criteria are used in most cases. They are: 1) The tension strain under the asphalt layer that causes cracking and 2) the vertical compression strain on the sub-grade that causes deflection. In this study, various factors affecting thickness design are first defined and more than 216 pavement conditions are introduced. Structures are analyzed using the Flex pass program and their strains and stresses are investigated severally by choosing the failure criteria one at a time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement
  • Stress and Strain
  • Flex pass
  • Rutting
  • Failure Criteria

تحت نظارت وف ایرانی