ارائه مدلی جدید در سیستمهای کنترل تولید و موجودی برای اقلام فاسد شدنی با تقاضای وابسته به قیمت محصول، ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، رویکردی جدید برای حل مدل موجودی برای اقلام فاسد شدنی با جریان نقدی تنزیل یافته ارائه شده است. اقلام تولیدی با نرخی متغیر با زمان که از یک توزیع ویبول پیروی می‌کند، دچار خرابی می‌شوند. در این مدل موجودی، دو نوع کمبود یعنی تقاضای پس افت1 و فروش از دست رفته2 در نظر گرفته شده که در این حالت تقاضا برای اقلام تولیدی با نرخی متغیر، که تابعی از زمان است دچار پس افت می شود. در حالت کلی تقاضا تابعی خطی و نزولی از قیمت محصول است. هدف از مدل موجودی ارائه شده، تعیین سیاست بهینه قیمت‌گذاری محصول و طول مدت تولید در یک سیکل کامل است به‌طوری که ارزش فعلی کل سود حاصله در طی افق برنامه‌ریزی محدود، بیشینه شود. در انتها مثال عددی برای حل مدل موجودی با استفاده از رویکرد ابتکاری پیشنهادی به صورت سه مرحله ای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Inventory Model for Deteriorating Items with Price-dependent Demand, Time-value of money, and Shortages

نویسندگان [English]

  • M. Rabbani
  • R. Tavakkoli-Moghaddam
  • and H. Vahdan
چکیده [English]

This paper presents a discounted cash-flow approach to an inventory model for deteriorating items with the two-parameter Weibull distribution. According to our proposed model, two shortages are considered: back-orders and lost-sales, in which the back-order rate is a varying function of the time when the shortage happens. In general, the demand rate is a linear function of the selling price. The objective of this model is to determine the optimal pricing policy and the optimal throughput time in such a way that the total net present value of profits is maximized in the given planning horizon. Finally, a numerical example is provided to solve the model presented using our proposed three-stage approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time-value of money
  • Back-order demand
  • Lost-sales
  • Present value of profits

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی