هماهنگ‌کردن سفارشها در زنجیره تامین سه سطحی با به‌کارگیری مکانیزم تنظیم قیمت

نویسندگان

چکیده

هماهنگی در زنجیره تأمین یک فاکتور حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین است. در چند سال گذشته، محققان به همکاری مابین شرکتهای زنجیره تأمین به عنوان منبعی کلیدی برای رسیدن به منافع رقابتی تأکید زیادی داشته اند. این مقاله به مسئله هماهنگی در زنجیره تأمین از نقطه نظر مدیریت موجودی پرداخته است. در این خصوص لی و لیو ‌[1]، مدلی برای هماهنگی در زنجیره تأمین دو سطحی با استفاده از مدل تخفیف و مکانیزم تنظیم قیمت ارائه داده اند. در این تحقیق با فرض سه سطحی‌بودن زنجیره تأمین و همچنین با فرض متغیربودن زمان تحویل برای خرده‌فروش که با محیط واقعی انطباق بیشتری دارد، مکانیزم هماهنگی بررسی شده است. برای مسئله مطرح‌شده با فرضیات مشخص، مدل با تابع هدف سود ساخته شده و پس از حل و تجزیه و تحلیل در حالتهای بدون هماهنگی و با هماهنگی از طریق به‌کارگیری تخفیف در قیمت، مقادیر مناسب سفارش در هر سطح تعیین شده است. نهایتا سود حاصل از به‌کارگیری مکانیزم مطرح‌شده تعیین شده و روشی در مورد نحوه تقسیم اضافه سود به‌دست‌آمده مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordinating Orders in Three-echelon Supply Chain using price adjustment mechanism

نویسندگان [English]

  • A. Arkan
  • and S.R. Hejazi
چکیده [English]

Supply chain coordination has become a critical success factor for supply chain management (SCM). In the past few years, the researchers have widely emphasized that cooperation among supply chain (SC) firms is a key source of competitive advantage. This paper is focused on supply chain coordination from the perspective of inventory management. Li and Liu [1] developed a model for illustrating how to use quantity discount policy by price adjustment mechanism to achieve supply chain coordination. We extend this mechanism to three echelon supply chain and consider variable lead time which has more representation of the real world situation. For this purpose, we will develop a model with benefit objective function for the problem. We will then analyze the model with and without coordination. By solving the proposed model, proper order quantities will be obtained. Finally, the advantages of the proposed mechanism will be explored and a surplus benefit dividing method will be designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory control
  • Supply chain coordination
  • Price adjustment mechanism

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی