تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی


عنوان مقاله [English]

Production of Titanium Carbide via Mechanochemical Process

نویسندگان [English]

  • N. Setoudeh
  • A. Saidi
  • A. Shafyei and N.J. Welham

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatase
  • ball milling
  • Carbothermic reduction
  • Rutile
  • Srilankite
  • titanium dioxide
  • Titanium carbide

تحت نظارت وف ایرانی