تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس


عنوان مقاله [English]

Annealing Effects on Microstructure and Microwave Properties of CuO-Doped (Zr0.8Sn0.2)TiO4

نویسندگان [English]

  • S. Vahabzadeh
  • M. A. Golozar
  • M. A. Golozar
  • F. Ashrafizadeh and A. Ghasemi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zirconium tin titanate
  • Copper oxide
  • Dielectric resonator
  • quality factor
  • annealing

تحت نظارت وف ایرانی