انرژی ضربه‮ فولادهای مرتبه‮‌ای در حالت توقفگر ترک

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

در این مقاله انرژی ضربه چارپی فولادهای مرتبه‌ای در حالت توقفگر ترک، بررسی شده است. فولادهای مرتبه‌ای که دارای لایه‌های فریتی، آستنیتی، بینیتی و/یا مارتنزیتی‌اند را می‌توان توسط فرایند ذوب سرباره الکتریکی به دست آورد. نتایج آزمایش ضربه نشان دادند که موقعیت نوک شیار و فاصله آن از تک‌فازهای بینیت و مارتنزیت عوامل اصلی تعیین‌کننده انرژی ضربه نمونه‌هایند. اندازه منطقه مومسان جلوی نوک شیار در یک ماده مرتبه‌ای بسته به شیب انرژی ضربه کم و یا زیاد می‌شود. هرچه نوک شیار به فاز ترد نزدیکتر باشد، انرژی ضربه کمتر می‌شود و بالعکس. تأثیر اندازه منطقه مومسان بر انرژی ضربه چارپی نیز به طور نظری بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact Energy of Functionally Graded Steels with Crack Arrester Configuration

نویسندگان [English]

  • J. Aghazadh Mohandesi 1
  • A. Nazari 2
1 Department of Mining and Metallurgy, Amirkabir Univ of Technoligy
2 Azad University of Saveh
چکیده [English]

Charpy impact energy of functionally graded steels in the form of crack arrester configuration was investigated. Functionally graded steels which contain layers of ferrite, austenite, bainite and/or martensite could be produced by electroslag remelting. The results showed that notch tip position and the distances of notch with respect to the bainite and martensite layers significantly affect the impact energy of the specimens. Generally, the plastic deformation zone ahead of a crack in a functionally graded material depends on the position of the notch tip where according to the direction of gradient slope may increase or decrease. The closer the notch tips to the brittle phase, the smaller the impact energy of the specimen and vice versa. The effect of plastic zone size on impact energy of functionally graded steels was notionally investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionally graded steels
  • Impact energy
  • Crack arrester configuration
  • Plastic zone size

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی