رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد - صنایع، دانشگاه سمنان

2 انستیتوپاستور ایران، بانک سلولی ایران، آزمایشگاه مهندسی بافت

چکیده

چکیده - همبندی با استخوان کاشتنیهای دندانی به برهمکنشهای بین سلولهای استخوان‌ساز و سطح تیتانیم مربوط می‌شود. اصلاح شیمیایی سطح می‌تواند در مورد کاشتنیهای تیتانیم به منظور بهبود تماس کاشتنی- استخوان، تکثیر سلول استخوان بر روی سطح تیتانیم و چسبندگی بالاتر استخوان به سطح کاشتنی تیتانیم اعمال شود. لذا، در این پژوهش توپوگرافی، شیمی و زیست سازگاری سطح تیتانیم پرداخت شده و اصلاح شیمیایی شده با محلول اسیدی متشکل از اسیدکلریدریک، اسید فلوئوریدریک و اسید فسفریک تحت شرایط تغییر غلظت مطالعه شد. به-علاوه، سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم پرداخت شده و اصلاح شیمیایی شده کشت داده شد. همچنین به منظور بررسی کیفیت سطح تیتانیم، تحلیلهای SEM، AFM و EDS به عمل آمد. نتایج حاصل نشان داد که سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی متشکل از اسیدهای ذکر شده دارای زبری سطح بالاتر، چسبندگی و تکثیر سلولی بهتری نسبت به نمونه کنترل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Osteoblastic Cell MG-63 Behavior on Titanium Implant Surfaces Treated with Acidic Solution

نویسندگان [English]

  • M. Yousefpour, 1
  • A. Zareidoost 1
  • A. Amanzadeh 2
1 Materials – Industrial Engineering Department, Semnan University
2 Pasteur Institute of Iran, National Cell Bank of Iran, Tissue Engineering Lab
چکیده [English]

The osseointegration of oral implants is related to the early interactions between osteoblastic cells and titanium surface. Chemical surface modification of titanium (Ti) implants is used to improve peri-implant bone growth, bone-to-implant contact, and adhesion strength. Thus, in this study, the surface topography, chemistry, and biocompatibility of polished titanium surface treated with mixed solution of three acids containing hydrochloric acid (HCl)- hydrofluoric acid (HF)- phosphoric acid (H3PO4) were studied under different concentration conditions. Moreover, Osteoblast cell (MG-63) was cultured on the and treated polished titanium surface. Also, in order to investigate titanium surface, SEM, AFM and EDS analyses were carried out. The results revealed that the surface of titanium treated with mixed solution containing the aforesaid acids had higher roughness, cell attachment, and proliferation than the controls

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomaterial
  • Titanium
  • Surface modification
  • proliferation
  • biocompatibility

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی