ارزیابی متالورژیکی نقاط فاقد پوشش در ورقهای فولادی گالوانیزه گرم و تأثیر آن بر خواص ورق

نویسندگان

1 پژوهشکده فولاد دانشگاه صنعتی

2 صنعتی اصفهان

3 دانشگاه صنعتی اصفهان

4 شرکت فولاد مبارکه اصفهان

چکیده

در این مقاله نقاط فاقد پوشش ایجاد شده روی ورق گالوانیزه به عنوان یک عیب رایج مورد مشخصه یابی متالورژیکی قرار گرفته و تأثیر آن بر مقاومت خوردگی و خواص مکانیکی ورق ارزیابی شده است. کیفیت سطح پوشش و مشخصات ریزساختاری آن به وسیله میکروسکوپ الکترونی مجهز به سامانه تحلیل شیمیایی بررسی شد. یافته های تحقیق نشان داد که دلیل عمده بروز عیب، تر نشدن کامل سطح فولاد توسط مذاب روی است که این خود به‌دلیل تمیزکاری ناکافی ورق پایه، عملیات حرارتی نامناسب و یا عدم کنترل ترکیب شیمیایی حمام اتفاق می افتد. رفتار خوردگی با استفاده از آزمون پاشش نمک و خواص کششی با استفاده از آزمون کشش تعیین شد. نتایج نشان داد که زمان رسیدن به شوره قرمز نمونه های دارای عیب در مقایسه با نمونه های سالم بسیار سریعتر و در بازه ای بین 20 تا 120 ساعت متغیر است. آزمون کشش نمونه های دارای فاقد پوشش در مقایسه با نمونه های سالم تغییر چندانی در خواص مکانیکی این ورقها نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of bare spot defects in hot dip galvanizing and their influence on the properties of steel sheet

نویسندگان [English]

  • A. Azimi Dastgerdi 1
  • F. Ashrafizadeh 2
  • M. R. Toroghinejad 3
  • F. Shahriari 4
  • H. Zahraei
1 Corresponding Author Address: Steel Institute of Isfahan University of Technology
2 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology
3 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology
4 Mobarakeh Steel Company
چکیده [English]

In this paper, bare spot defects in hot-dip galvanized sheets were studied in terms of the microstructure and their influence on the corrosion and mechanical properties. Surface characteristics and microstructural features were examined by scanning electron microscopy equipped with energy dispersive spectroscopy microanalysis system. The results showed that the major cause of the bare spots was the lack of wetability of the sheet surface due to contamination, improper heat treatment or chemical composition. Corrosion resistance was evaluated by standard salt spray test. Mechanical properties were examined by tensile testing. The time to red rust was much shorter on the bare spots as compared to other regions, but it appeared that bare spot defects had no significant effect on the mechanical properties of the galvanized steel sheets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hot dip galvanizing
  • bare spot
  • surface defects
  • salt spray test
  • corrosion resistance

تحت نظارت وف ایرانی