ساخت و بررسی زیست سازگاری غشاهای پلیمری بر پایه نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان (POSS) و پلی کربنات یورتان (PCU)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران

3 University College London

4 انستیتوپاستور ایران

5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در تحقیق حاضر غشاهای پلیمری ساخته شده از نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان( POSS) و پلی کربنات یورتان (PCU) به منظور بررسی کاربرد احتمالی به عنوان جایگزین موقت پوست با استفاده از رده سلولی 929 L مورد بررسی های زیست سازگاری شامل آزمون سمیت سلولی، آزمون تکثیر سلولی و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی(SEM) قرار گرفتند.
منحنی FTIR فیلم پلیمری کلیه قله های مورد انتظار در نانوکامپوزیت یاد شده را نشان داد. در آزمونMTT درصد بقای سلولهای 929 L در مواجه با عصاره های حاصل از فیلم پلیمری پس از 7،3 و 14 روز عصاره گیری بررسی و مشخص شد که عصاره ها فاقد هر گونه سمیت سلولی اند، ضمن اینکه حضور نانوذراتPOSS در عصاره باعث افزایش میزان بقای سلولی می شود.در آزمون تکثیر سلولی، سلولها در دوره های 3 ،7 و 14 روزه بر سطح نانوکامپوزیت کشت داده شدند. مشاهده شد که سلولهای L929 به خوبی قادر به رشد و تکثیر بر سطح غشا بوده، به طوری که تعداد سلول های شمارش شده بر آن در روزهای 7 و 14 نزدیک به نمونه کنترل ثبت شد. مشاهداتSEM
نشان داد که سلول ها پس از گذشت 3 روز چسبندگی خوبی با سطح پلیمر پیدا کردند. همچنین مشاهده شد که دانسیته سلولی پس از 7 روز به شدت افزایش یافت به گونه ای که منجر به تشکیل یک لایه سلولی بر سطح پلیمر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication and Biocompatibility Evaluation of Polymeric Membranes based on Polyhedral OligomericSilsesquioxane (POSS)/Poly (Carbonate-Urea) Urethane (PCU) Nanocomposite

نویسندگان [English]

 • B. Karami 1
 • M. Imani 2
 • A. Seifalian 3
 • M.A.Shokrgozar 4
 • S.Bonakdar 5
 • A. Khavandi 6
1 Department of Materials & Metallurgical Engineering, Islamic Azad University-Najaf Abad Branch, Isfahan, Iran
2 Centre for Nanotechnology & Regenerative Medicine, University College London, UK
4 National Cell Bank, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
5 Department of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
6 Department of Materials & Metallurgical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to characterize and evaluate the applicability of Polyhedral OligomericSilsesquioxane (POSS)/ Poly (carbonate-urea) Urethane (PCU) nanocomposite films as a temporary skin substitute by means of FTIR, MTT assay, cell proliferation assay and SEM studies. FTIR spectra showed all the characteristic peaks of POSS/PCU nanocomposite. The indirect cytotoxicity of membranes was investigated by MTT assay. In MTT test, L929 mouse fibroblasts were exposed to the extract of the films for 24 h. MTT results showed no sign of cell cytotoxicity for the extracts at the extraction times up to14 days. Menwhile, it was found that POSS nanocages have a stimulating effect on L929s. In cell proliferation assay, L929s were cultured on the films for 3, 7 and 14 days. The cells showed a high rate of proliferation in direct contact with the biomaterial after 7 and 14 days. Morphology and density of the cells on the nancomposite surface was investigated through SEM observations. SEM micrographs showed that the cells adhered well on the surface after 3 days of culture. Moreover, after 7 days, cell density increased so substantially that a cell layer was formed on the membranes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • biocompatibility
 • Cell proliferation
 • MTT Assay
 • nanocomposite
 • POSS

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی