ارزیابی فازی ترکیبات آلیاژی و کامپوزیتی شده ی دی سیلیساید مولیبدن با آلومینیوم و کاربید تیتانیوم

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این پ‍ژوهش از پودرهای خالص مولیبدن، سیلیسیم، آلومینیم و کاربید تیتانیوم برای تولید ترکیب MoSi2، کامپوزیتMoSi2/20Vol% TiC، ترکیبات آلیاژی MoSi2-x Al و کامپوزیت‌های آلیاژی M‏oSi2-xAl/20Vol%TiC استفاده شد. پودرهای اولیه در نسبت های مشخصی با هم مخلوط و در یک آسیاب مکانیکی فعال سازی شدند. سپس مخلوط پودر فعال شده پرس و عملیات سنتز و زینتر در محدوده ی دمایی 1100 الی 1400 درجه‌ی سانتی گراد بر روی آن انجام شد. از میکروسکوپ الکترونی روبشی برای بررسی میکروساختار و از دستگاه پراش پرتو ایکس برای شناسایی فازها استفاده شد. تاثیر افزودن آلومینیم در تشکیل فازها مورد بررسی قرار گرفت. اضافه کردن آلومینیم در مقادیر بالای 9 درصد اتمی، علاوه بر آلیاژی کردن دی سیلیساید مولیبدن، موجب تشکیل فاز Mo(Si,Al)2 در ساختار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phase Evaluation of Alloyed and Composed Molybdenum disilicide by Al and TiC

نویسندگان [English]

  • P. Safaie
  • G. H. Borhani
  • S. R. Bakhshi
Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In this study, pure powders such as molybdenum, silicon, aluminum and titanium carbide were utilized to produce MoSi2 compound, MoSi2 /20 Vol % TiC composite, MoSi2-x Al alloyed compound and MoSi2-x Al/20 Vol % TiC alloyed composite. The initial powders were mixed in specified ratios, and then, were activated by mechanical milling. Milled powders were compacted, synthesized and sintered in the temperature range of 1100 -1400 oC. SEM was used to investigate the microstructural change and XRD for identification of phases. Effect of aluminum addition on phase formation was investigated. Addition of aluminum by over 9 atomic percent resulted in the formation of Mo(Si,Al)2 in alloyed matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molybdenum disilicide
  • composite
  • Aluminum
  • Titanium carbide

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی