بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات سیلیس ذوبی به روش ریخته گری ژلی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 علم و صنعت ایران

چکیده

در این پژوهش با توجه به خواص منحصربه فرد سیلیس ذوبی و کاربردهای زیاد آن، قطعات سیلیس ذوبی با 77% وزنی بار جامد به روش ریخته‌گری- ژلی شکل داده شده، رفتار رئولوژی این دوغاب ها بررسی و شرایط تف‌جوشی نمونه ها بهینه شده است. نمونه تف‌جوشی شده در شرایط بهینه دارای چگالی کلی ‌، تخلخل باز 13/18%، جذب آب 60/10%، انقباض خطی پس از پخت 5/3%، تخلخل بسته‌ی 09/1% و چگالی نسبی 80/78% بوده و ضریب انبساط حرارتی آن در محدوده دمای محیط تا 1000 درجه‌ی سانتی‌گراد، 1/ₒC 6-10ₓ 4432/0 اندازه گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش دما و زمان، علاوه بر افزایش سیلان ناروان، تبلور نیز توسعه می‌یابد. علاوه بر آن دمای بالای تف‌جوشی و زمان کوتاه، شرایط مناسبی را برای به دست آوردن نمونه‌ای با کم‌ترین میزان تبلور و دانسیته کلی بالا، فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Key Factors on Manufacture of Fused Silica Parts by Gel-Casting Method

نویسندگان [English]

  • L. Akbarshahi 1
  • H. Sarpoolaki 2
  • H. Ghassai 2
1 Department of Materials Science and Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Department of Materials Science and Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research according to unique properties of fused silica and Its numerous applications fused silica parts with 77% by weight solid loading formed by gel casting. Rheological behavior of the slurry and sintering conditions were optimized. Sample sintered at optimum conditions has bulk density of 1.71 g/cm3, open porosity of 18.13%, water absorption of 10.60%, linear shrinkage after firing of 3.5%, closed porosity of 1.09% and relative density of 78.80%. Its thermal expansion coefficient in range of room temperature to 1000 ◦C has been measured 0.4432×10-6 1/ . Results showed that With increasing temperature and time In addition to the increased vscous flow, Crystallization also extend. Finally sintered at high temperature and short time for an instance with the lowest overall high crystallinity and density, were found suitable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gel casting
  • fused silica
  • colloidal processing
  • cristobalite

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی