تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در پژوهش حاضر پس از لیچینگ لجن آندی مس در محلول کلریدی، با استفاده از روش استخراج حلالی و حلال آلی اکتانول-کروزن محلول باردار تخلیص شد. ماکرومولکول استخراج شده به‌صورت HAuCl4.2L تعیین شد و جدایش ناخالصی‌ها (آهن، مس و سلنیوم) از محلول آبی در حضور طلا مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌های نظری انجام شده بر روی نمودار مک‌کیب-تیلی در حلال40% حجمی اکتانول و
3 مول‌برلیتر از اسیدکلریدریک نشان می‌دهد که در نسبت حجمی آلی به آبی (O/A) 75/0، طی 5 مرحله استخراج به‌صورت جریان متقابل، غلظت طلا در فاز آبی از 200 میلی‌گرم بر لیتر به 7 میلی‌گرم بر لیتر کاهش می‌یابد. محلول آمونیاک توانایی تهی سازی طلا از فاز آلی فوق را دارد. هم‌چنین برای تعیین تعداد مراحل تهی‌سازی، نمودار تعادلی ایزوترم تهی‌سازی طلا در حضور آمونیاک رسم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purification of Gold from Chloride Leach Liquor of Copper Anode Slime by Octanol-Kerosene Organic Extractant

نویسندگان [English]

  • N. Sadeghi
  • E. Keshavarz Alamdari
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present study, the copper anode slime was leached in chloride media. Then, pregnant leach solution (PLS) was purified using solvent extraction method and Octanol-kerosene solution. HAuCl4.2L was determined as the extracted macromolecule, and separation of impurities, such as copper, iron and selenium was done in the presence of gold. McCabe-Thiele diagram of Au–HCl (3 M)– Octanol (40% v/v) in O/A=3/4 showed that Au concentration in aqueous phase decreased from the initial value of 200 to 7 mg/L, after 5 stages. Ammonia solution was proposed as the stripper and McCabe-Thiele diagram was presented to obtain the number of gold stripping steps by ammonia solution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solvent extraction
  • Gold
  • Chloride solution
  • Copper anode slime
  • Octanol
  • Stripping

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی