ساخت و مشخصه‌یابی نانو کامپوزیت پلی‌کاپرولاکتان/ هیدروکسید ‌دوگانه لایه‌ای به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت سخت

نویسندگان

1 1- پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران

2 2- گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

3 3- دانشکده علوم، دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از نانومواد در داربست‌های مهندسی بافت استخوان به‌دلیل تقلید از ساختار بافت طبیعی استخوان که دارای یک ساختار نانوکامپوزیتی درهم آمیخته با یک ماتریس سه بعدی است، مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، پلی­کاپرولاکتان به‌عنوان یک زیست پلیمر، درساخت داربست‌های مهندسی بافت استخوان مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، ساخت داربست نانوکامپوزیتی پلی­کاپرولاکتان/ هیدروکسید دوگانه لایه­ای با خواص مکانیکی، زیست فعالی و زیستی مناسب برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان اسفنجی است. برای ساخت داربست­ها از ترکیب دو روش فروشویی ذره­ای و خشکایش انجمادی و هم‌چنین برای مطالعات سلولی از سلولMG63 (استئوسارکومای استخوان) استفاده شد. تحلیل طیف سنج طول موج انتشاری از نمونه‌ها، توزیع یکنواخت فاز سرامیکی در بستر پلی کاپرولاکتان را تأیید کرد. نتایج بررسی مکانیکی داربست­ها حاکی از افزایش مدول یانگ بعد از اضافه شدن فاز سرامیکی بود. بررسی‌های میکروسکوپی نشان داد که داربست­ها از تجمع ریزکره­ها پس از اضافه شدن فاز سرامیکی حاصل شدند و اندازه تخلخل‌ها بین 100 تا 600 میکرومتر گزارش شد. هم‌چنین با افزودن فاز سرامیکی آب‌دوستی پلی کاپرولاکتان افزایش یافت، اما تشکیل هیدروکسی آپاتیت در محیط شبیه‌سازی شده بدن، به‌علت وجود یون منیزیم به‌تأخیر افتاد. ارزیابی‌های سلولی، اتصال سلول­ها و تکثیرشان روی داربست­ها را تأیید کردند. نتایج نشان می­دهد که داربست‌های ساخته شده قابلیت کاربرد در مهندسی بافت استخوان اسفنجی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and Characterization of Polycaprolactone / Layered Double Hydroxide Nanocomposite for Hard Tissue Engineering Applications

نویسندگان [English]

  • M. Baradaran 1
  • S.S. Shafiei 2
  • F. Moztarzadeh 2
  • S.Z. Mortazavi 3
1 1- Stem cell and Regenerative Medicine Department, Institute of Medical biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
2 2- Biomaterial Group, Biomedical Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 3- Physics Group, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In recent years the use of nanomaterials in bone tissue engineering scaffold has been considered due to its imitating the structure of natural bone tissue which contains a nanocomposite structure mixed with a three-dimensional matrix. In the meantime, Polycaprol actone has been used as a bio-polymer in bone tissue engineering applications as a scaffold. The aim of this study is to develop porous scaffolds made of polycaprol actone/layered double hydroxide biocomposite, with appropriate mechanical, bioactive and biological properties, for bone tissue engineering application. The nanocomposite scaffolds were fabricated by the particulate leaching method and freeze-drying method. In this study, MG63 cells (osteosarcoma) was investigated for cellular study. Energy dispersive X-ray analysis confirmed uniform distribution of ceramic phase in polycaprol actone matrix. The results of mechanical tests showed the increase in young’s modulus after addition of ceramic phase. The microscopic investigations demonstrated that the pores generated after addition of ceramic phase and the average size of pores was as large as 100-600μm. Also by the addition of LDH, the hydrophilicity of PCL increased but the rate of hydroxyapatite formation was delayed due to presence of magnesium ions. The cell culture experiments confirmed the attachment and proliferation of cells on the scaffolds. The results showed that the fabricated scaffolds have the potential to be used in cancellous bone tissue engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layered double hydroxide
  • composite
  • Freeze-drying
  • Tissue engineering
  • Scaffold
1. Godbey, WT., Atala, A., “In Vitro Systems for Tissue Engineering”, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 961, p.p. 10-26, 2002.
2. Diego, S., Principles of Tissue Engineering, 2nd eddition, Academic Press, 2000.
3. Ross, JM., “Cell-Extracellular Matrix Interactions”, Oxford: Elsevier Science Ltd, p.p. 15-27, 1998.
4. Sipe, JD., “Tissue Engineering and Reparative Medicine”, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 961, p.p. 1-9. 2002.
Chen, Q., Roether, J. A. and Boccaccini, A. R.,, “Tissue Engineering Scaffolds from Bioactive Glass and Composite Materials” Chapter 6, Vol. 4, p.p. 1-27, 2008.
6. Fan, W., Changsheng, L., Brian, O., Jie, W., Yung N., “Fabrication and Properties of Porous Scaffold of Magnesium Phosphate/Polycaprolactone Biocomposite for Bone Tissue Engineering”, Applied Surface Science, Vol. 258, p.p. 7589– 7595, 2012.
7. Bergsma, E.J., Rozema, F.R., Bos, R., Debruijn, W.C., “Foreign-Body Reactions to Resorbable Poly (L-Lactide) Bone Plates and Screws Used for the Fixation of Unstable Zygomatic Fractures”, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 51(6), p.p. 666-670, 1993.
8. Bergsma, J.E, Debruijn, W.C, Rozema, F.R., Bos, R., Boering, G. L., “Degradation Tissue Response to Poly (L-lactide) Bone Plates and Screws”, Biomaterials, Vol. 16(1), p.p. 25-3, 1995.
9. Mano, J.F., Reis, R.L, “Osteochondral Effects: Present Situation and Tissue Engineering Approaches”, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Vol. 1, p.p. 281-287, 2007.
10. Avinash, H. A., Dinesh, R. K, Kalpana, S. K., “Biomineralized Hydroxyapatite Nanoclay Composite Scaffolds with Polycaprolactone for Stem Cell-Based Bone Tissue Engineering”, Journal of Biomedical Materials Research Part A, , Vol. 103, p.p. 2077-2101, 2015.
11. Webster, T.J., Ergun, C., Doremus, R.H., Siegel R.W., Bizios, R., “Enhanced Functions of Osteoblasts on Nanophase Ceramics”, Biomaterials, Vol. 21(17), p.p. 1803-1810, 2000,
12. Shi, Z., Huang, X., Cai, Y., Tang, R., Yang, D., “Size Effect of Hydroxyapatite Nanoparticles on Proliferation and Apoptosis of Osteoblast-Like Cells”, Acta Biomaterialia, Vol. 5(1), p.p. 338-345, 2009.
13. Woodruff, M.A., Werner Hutmacher, D., “The Return of a Forgotten Polymer—Polycaprolactone in the 21st Century”, Polymer Science, Vol. 35, p.p. 1217–1256, 2010.
14. Ali Akbari Ghavimi, S., Ebrahimzadeh, M.H., Solati-Hashjin, M., Abu Osman, N.A., “Polycaprolactone/ Starch Composite: Fabrication, Structure, Properties, and Applications”, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Vol. 103(7), p.p. 2482–2498, 2015.
15. Dai, N., Williamson, M.R., Khammo, N., et al, “Composite Cell Support Membranes Based on Collagen and Polycaprolactone for Tissue Engineering of Skin”, Biomaterials, Vol. 25, p.p. 4263-4271, 2004.
16. Lebourg, M., Anton, J.S., Ribelles, J.L.G., “Hybrid Structure in PCL-HAp Scaffold Resulting from Biomimetic Apatite Growth”, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Vol. 21, p.p. 33–44, 2010.
17. Eosoly, S., Brabazon, D., Lohfeld, S., Looney, L., “Selective Laser Sintering of Hydroxyapatite/ Polycaprolactone Scaffolds”, Acta Biomaterialia, Vol. 6, p.p. 2511–2517, 2010.
18. Heo, S.J., Kim, S.E., Wei, J., Hyun, Y.T., Yun, H.S., Kim, D.H., Shin, J.W., “ Fabrication and Characterization of Novel Nano- and Micro-HA/PCL Composite Scaffolds Using a Modified Rapid Prototyping Process”, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Vol. 89A, p.p. 108–116, 2009.
19. Fabbri, P., Cannillo, V., Sola, A., Dorigato, A., Chiellini, F., “Highly Porous Polycaprolactone-45S5Bioglass® Scaffolds for Bone Tissue Engineering”, Composites Science and Technology, Vol. 70, p.p. 1869–1878, 2010.
20. Cannillo, V., Chiellini, F., Fabbri, P., Sola, A., “Production of Bioglass®45S5-Polycaprolactone Composite Scaffolds via Salt-Leaching”, Composite Structures, Vol. 92, p.p. 1823–1832, 2010.
21. Li, X., Shi, J.L., Dong, X.P., Zhang, L.X., Zeng, H.Y., “A Mesoporous Bioactive Glass/Polycaprolactone Composite Scaffold and its Bioactivity Behavior”, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Vol. 84A, p.p. 84–91, 2008.
22. Lei, Y., Rai, B., Ho, K.H., Teoh, S.H., “In Vitro Degradation of Novel Bioactive Polycaprolactone-20% Tricalcium Phosphate Composite Scaffolds for Bone Engineering”, Materials Science and Engineering C, Vol. 27, p.p. 293–298, 2007.
23. Yeo, A., Sju, E., Rai, B., Teohm, S.H., “Customizing the Degradation and Load-Bearing Profile of 3D Polycaprolactone-Tricalcium Phosphate Scaffolds under Enzymatic and Hydrolytic conditions”, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, Vol. 87B, p.p. 562–569, 2008.
24. Chiang, M.F., Wu, T.M., “Synthesis and Characterization of Biodegradable Poly (L-lactide)/ Layered Double Hydroxide Nano-Composites”, Composites Science and Technology, Vol. 70, p.p. 110–115, 2010.
25. He, J., Wei, M., Li, B. , Kang, Y., Evans, D.G., Duan, X., “Preparation of Layered Double Hydroxides”, Structure and Bonding, Vol. 119, p.p. 89–119, 2006.
26. Bergaya, F., et al, Handbook of Clay Science, Developments in Clay Science, Vol. 2, p. 1021, 2006.
27. Hoyo, C.D., “Layered Double Hydroxide and Human Health”, Applied Clay Science, Vol. 36, p.p. 103–121, 2006.
28. Kovanda. F., Kolousˇek, D., Cı´lova´, Z. and Hulı´nsky´, V., "Crystallization of Synthetic Hydrotalcite under Hydrothermal Conditions”, Applied Clay Science, Vol. 28, p.p. 101– 109, 2005.
29. Karageorgiou, V., Kaplan, D., “Porosity of 3D Biomaterial Scaffolds and Osteogenesis.”, Biomaterials, Vol. 26, p.p. 5474–5491, 2005.
30. Wang , W., Li, D., Wang, M.C, Li, Y.L., Gao, C.A. “Hybrid Scaffold of Poly( Lacide-Co-Glycolide) Sponge Filled with Fibrin Gel for Cartilage Tissue Engineering.”, Chinese Journal of Polymer Science, Vol. 29, p.p. 233–240, 2011.
31. Wang, M., Ma, L., Li, D., Jiang, P., Gao, C., “Preparation of Polycaprolactone Microspheres-Aggregated Scaffold with Ultra-Big Pores and Fuzzy Sphere Surface by a One-Step Phase Separation Method”, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Vol. 101A, p.p. 3219–3227, 2013.
32. Qiu, Y., Mao, Z., Zhao Y., Zhang J., Guo, Q., Gou, Z., Gao C,. “Polycaprolactone Scaffold Modified with Galactosylated Chitosan for Hepatocyte Culture”, Macromolecular Research, Vol. 20,
p.p. 283–291, 2012.
33. Gerc¸ek, I., Tıgˇ lı, R. S., Gu¨mu¨ s_dereliogˇlu, M., “A Novel Scaffold Based on Formation and Agglomeration of PCL Microbeads by Freeze-Drying”, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Vol. 86A, p.p. 1012-1022, 2008.
34. Ma´s Estelle´s, J. , Vidaurre, A., Meseguer Duen˜as Jose´, M. , Castilla Corta´zar, I., “Physical Characterization of Polycaprolactone Scaffolds”, The Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Vol. 19, p.p. 189–195, 2008.
35. Hou, Q., Grijpma, D., Feijen, J., “ Preparation of Interconnected Highly Porous Polymeric Structures by a Replication and Freeze-Drying Process”, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, Vol. 67B, p.p. 732–740, 2003.
36. Martin, R I., Brown, P. W., “The Effects of Magnesium on Hydroxyapatite Formation In Vitro from CaHPO4 and Ca4(PO4)2O at 37.4°C”, Calcified Tissue International, Vol. 60, p.p. 538–546, 1997.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی