بررسی ریزساختار و خواص زیستی نانوذرات بیوسرامیک بغدادیت سنتز شده به روش سل- ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 8415683111، ایران

چکیده

بیوسرامیک‌ها با دارا بودن خواصی همچون زیست‌فعالی مناسب، زیست‌سازگاری، استحکام فشاری و مقاومت به سایش دارای کاربردهایی در مهندسی بافت هستند. یکی از دسته‌های بیوسرامیک‌های پرمصرف کلسیم سیلیکات‌ها می‌باشد. کلسیم سیلیکات‌ها دارای زیست‌سازگاری، زیست‌فعالی و دارای خواص مکانیکی نسبتاً مناسبی می‌باشند ولیکن سرعت تخریب آن‌ها بالاست. برای رفع این مشکل عناصری همچون منیزیم (Mg)، زیرکونیوم (Zr) و روی (Zn) به آن‌ها اضافه می‌شود. بغدادیت (Ca3ZrSi2O9) یکی از سرامیک‌های پایه کلسیم سیلیکاتی بوده که عنصر زیرکونیوم جانشین بخشی از عنصر کلسیم شده است و از خواص زیستی مناسبی برخوردار است. همچنین حضور عناصر کلسیم و زیرکونیوم باعث افزایش خواص بیولوژیکی و مکانیکی این ماده شده است. هدف از انجام این پژوهش ساخت پودر بغدادیت با استفاده از فرایند سل- ژل بوده و بررسی و مشخصه‌یابی آن با استفاده از آزمون‌های پراش پرتو ایکس جهت بررسی فازهای تشکیل شده، آزمون تعیین هاله عدم رشد به‌منظور خواص آنتی‌باکتریال، آزمون طیف تبدیل فوریه مادون قرمز برای تعیین گروه‌های عاملی و بررسی مورفولوژی پودر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی صورت گرفت. نتایج نشان داد که فاز بغدادیت تک‌فاز با اندازه ذرات 15 ± 225 نانومتر تشکیل شده و دارای مورفولوژی کلوخه‌ای می‌باشد. آزمون آنالیز عنصری وجود عناصر سازنده بغدادیت (Zr، Si، Ca و O) را در نمونه سنتز شده تأیید نمود. همچنین نقشه آنالیز عنصری پراکندگی، یکنواختی عناصر سازنده بغدادیت را تأیید کرد. نتایج آزمون تعیین هاله عدم رشد نشان داد که بغدادیت خواص آنتی‌باکتریال مناسبی در مقابل باکتری‌های استافیلوکوک ندارد ولیکن در برابر باکتری‌های اشرشیاکلای تا اندازه کمی خواص آنتی‌باکتریال از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Microstructure and Biological Properties of Baghdadite Bioceramic Nanoparticles Synthesized by Sol-Gel Process

نویسندگان [English]

 • M. R. Forough
 • R. Emadi
 • M. Ahmadian
Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran
چکیده [English]

Bioceramics are very popular materials for tissue engineering applications due to their properties such as suitable bioactivity, biocompatibility, excellent compressive strength, and wear resistance. One of the most widely used bioceramics is calcium silicates. Calcium silicates are biocompatible and bioactive with relatively good mechanical properties, but high degradation rate. Elements such as magnesium (Mg), zirconium (Zr), and zinc (Zn) are added to calcium silicates to resolve this problem. Baghdadite (Ca3ZrSi2O9) with good biological properties is one of the calcium silicate based ceramics in which the zirconium element has replaced part of the calcium element. Also, the presence of calcium and zirconium elements has increased the biological and mechanical properties of this material. The purpose of this research was to synthesize Baghdadite powder using the sol-gel process and to characterize it using X-ray diffraction test to study the formed phases, halo test for antibacterial properties investigations, Fourier transform infrared spectroscopy to determine the functional groups, and field emission scanning electron microscope to examine the morphology of the powder. The results showed that the single-phase Baghdadite phase was formed with the particle size of 225 ± 15 nm and lumpy morphology. The elemental analysis test confirmed the presence of the main elements of Baghdadite (Ca, Si, Zr, and O) in the synthesized sample. Moreover, the elemental map analysis confirmed the uniformity of Baghdadite constituent elements. The results of the Disk diffusion test revealed that Baghdadite had no appropriate antibacterial properties against staphylococcus bacteria, but showed a slight antibacterial properties against Escherichia coli bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioceramic
 • Calcium silicate
 • Baghdadite
 • Sol-gel
 • Antibacterial
 1. Vacanti JP, Langer R. Tissue engineering: the design and fabrication of living replacement devices for surgical reconstruction and transplantation. Lancet. 1999;354:S32–4.
 2. Atala A. Tissue engineering and regenerative medicine: concepts for clinical application. Rejuvenation Res. 2004;7(1):15–31.
 3. Murphy S V, Atala A. 3D bioprinting of tissues and organs. Nat Biotechnol. 2014;32(8):773–85.
 4. Bonnans C, Chou J, Werb Z. Remodelling the extracellular matrix in development and disease. Nat Rev Mol cell Biol. 2014;15(12):786–801.
 5. Mironov V, Kasyanov V, Markwald RR. Organ printing: from bioprinter to organ biofabrication line. Curr Opin Biotechnol. 2011;22(5):667–73.
 6. Carter CB, Norton MG. Glass and glass-ceramics. Ceram Mater Sci Eng. 2007;379–99.
 7. Ducheyne P, Hastings GW. Metal and ceramic biomaterials. Vol. 2. CRC Press Boca Raton; 1984.
 8. Jodati H, Yilmaz B, Evis Z. Calcium zirconium silicate (baghdadite) ceramic as a biomaterial. 2020;46(14):21902–9.
 9. LeGeros RZ. Properties of osteoconductive biomaterials: calcium phosphates. Clin Orthop Relat Res. 2002;395:81–98.
 10. Ginebra M-P, Traykova T, Planell JA. Calcium phosphate cements as bone drug delivery systems: a review. J Control release. 2006;113(2):102–10.
 11. Dorozhkin S V. Calcium orthophosphate cements for biomedical application. J Mater Sci. 2008;43(9): 3028–57.
 12. Hutmacher DW. Scaffolds in tissue engineering bone and cartilage. Biomaterials. 2000;21(24):2529–43.
 13. Fathi M.H, Hanifi A, Mostaghasi B. Properties and Applications of Bioceramic. 2009. 978-600-5442-12-0. (In persian)
 14. De Aza PN, Fernandez-Pradas JM, Serra P. In vitro bioactivity of laser ablation pseudowollastonite coating. Biomaterials. 2004;25(11):1983–90.
 15. Dimitriev Y, Ivanova Y, Iordanova R. History of sol-gel science and technology. J Univ Chem Technol Metall. 2008;43(2):181–92.
 16. Sadeghpour S, Amirjani A, Hafezi M, Zamanian A. Fabrication of a novel nanostructured calcium zirconium silicate scaffolds prepared by a freeze-casting method for bone tissue engineering. 2014 Dec;40(10):16107–14.
 17. Ramaswamy Y, Wu C, Van Hummel A, Combes V, Grau G, Zreiqat H. The responses of osteoblasts, osteoclasts and endothelial cells to zirconium modified calcium-silicate-based ceramic. Biomaterials. 2008;29(33):4392–402.
 18. Segal D. Chemical synthesis of ceramic materials. J Mater Chem. 1997;7(8):1297–305.
 19. Kulakov OB, Doktorov AA, D’iakova S V, Grötz KA. Experimental study of osseointegration of zirconium and titanium dental implants. Morfologiia. 2005;127(1):52–5.
 20. Piconi C, Maccauro G. Zirconia as a ceramic biomaterial. Biomaterials. 1999;20(1):1–25.
 21. Carano RAD, Filvaroff EH. Angiogenesis and bone repair. Drug Discov Today. 2003;8(21):980–9.
 22. Ramaswamy Y, Wu C, Van Hummel A, Combes V, Grau G, Zreiqat H. The responses of osteoblasts, osteoclasts and endothelial cells to zirconium modified calcium-silicate-based ceramic. Biomaterials. 2008;29(33):4392–402.
 23. Chen Y, Roohani-Esfahani S-I, Lu Z, Zreiqat H, Dunstan CR. Zirconium ions up-regulate the BMP/SMAD signaling pathway and promote the proliferation and differentiation of human osteoblasts. PLoS One. 2015;10(1):e0113426.
 24. Zhu Y, Zhang Y, Wu C, Fang Y, Yang J, Wang S. The effect of zirconium incorporation on the physiochemical and biological properties of mesoporous bioactive glasses scaffolds. Microporous Mesoporous Mater. 2011;143(2–3):311–9.
 25. Bakhsheshi-Rad HR, Hamzah E, Ismail AF, Aziz M, Hadisi Z, Kashefian M, et al. Novel nanostructured baghdadite-vancomycin scaffolds: In-vitro drug release, antibacterial activity and biocompatibility. Mater Lett [Internet]. 2017;209:369–72.
 26. Luo T, Wu C, Zhang Y. The in vivo osteogenesis of Mg or Zr‐modified silicate‐based bioceramic spheres. J Biomed Mater Res Part A. 2012;100(9):2269–
 27. Roohani-Esfahani SI, Dunstan CR, Davies B, Pearce S, Williams R, Zreiqat H. Repairing a critical-sized bone defect with highly porous modified and unmodified baghdadite scaffolds. Acta Biomater. 2012;8(11):4162–72.
 28. Sadeghzade S, Shamoradi F, Emadi R, Tavangarian F. Fabrication and characterization of baghdadite nanostructured scaffolds by space holder method. J Mech Behav Biomed Mater. 2017;68:1–7.
 29. Subramani K, Kolathupalayam Shanmugam B, Rangaraj S, Palanisamy M, Periasamy P, Venkatachalam R. Screening the UV‐blocking and antimicrobial properties of herbal nanoparticles prepared from Aloe vera leaves for textile applications. IET nanobiotechnology. 2018;12(4): 459–65.
 30. Luyt AS, Dramićanin MD, Antić Ž, Djoković V. Morphology, mechanical and thermal properties of composites of polypropylene and nanostructured wollastonite filler. Polym Test. 2009;28(3):348–56.
 31. Bachiller-Baeza B, Anderson JA. FTIR and reaction studies of styrene and toluene over silica–zirconia-supported heteropoly acid catalysts. J Catal. 2002;212(2):231–9.

تحت نظارت وف ایرانی