نویسنده = محمدحسین فتحی
ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 21-35

فاطمه سادات سیدان؛ محمدحسین فتحی؛ حسین ادریس؛ علی دوست محمدی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ فرزانه شیرانی


ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوبیوسرامیک فورستریت

دوره 29، شماره 1، تیر 1389، صفحه 45-55

مهشید خرازیها؛ محمدحسین فتحی


بررسی تاثیر درجه اسیدی محلول سوبسترا، دمای گرمخانه‌گذاری و دمای کلسینه کردن بر تولید باکتریایی هیدروکسی‌آپاتیت نانوساختار

دوره 27، شماره 2، دی 1387، صفحه 213-226

بابک مستغاثی؛ محمدحسین فتحی؛ محمود شیخ‌زین‌الدین و صبیحه سلیمانیان‌زاد؛ and S. SoleimanianZad


رفتارخوردگی آمالگام دندانی در آزمونهای آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 1، تیر 1373، صفحه 45-55

محمدحسین فتحی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ محمدعلی گلعذاروکاظم خسروی


تحت نظارت وف ایرانی